„Płomień Ignacego” – o Ignacym Łukasiewiczu w najnowszej „Polityce”

„Płomień Ignacego” – o Ignacym Łukasiewiczu w najnowszej „Polityce” „Można przypuszczać, że dzisiaj nie byłby do końca zadowolony z tego, że jego nazwisko wszyscy kojarzą z lampą naftową. Której, nawiasem mówiąc, nawet nie opatentował. Jego największym dokonaniem było opracowanie metody oczyszczania i przeróbki ropy naftowej. A drugim, z którego mógł być najbardziej dumny i któremu …

Jasło: spotkanie z „Apteką Łukasiewicza”

Jasło: spotkanie z „Apteką Łukasiewicza” Na czym polegała praca aptekarza w czasach Łukasiewicza, a jakie wyzwania stoją przed współczesnymi farmaceutami? Na te pytania odpowiedzi szukali uczestnicy konferencji „Apteka Łukasiewicza, czyli człowiek w centrum uwagi”. W spotkaniu poświęconym wpływowi zmian demograficznych na opiekę medyczną i farmaceutyczną wzięli udział lekarze i farmaceuci z całego regionu, a także …

Jasło: opieka farmaceutyczna wyzwaniem w starzejącym się społeczeństwie

Jasło: opieka farmaceutyczna wyzwaniem w starzejącym się społeczeństwie Rosnąca liczba osób w podeszłym wieku oznacza konieczność dostosowania wielu sfer życia, w tym medycyny i farmacji, do ich potrzeb. Leczenie starszych to zajęcie wymagające szczególnie dobrej współpracy między lekarzem, farmaceutą i pacjentem. O rosnącej roli opieki medycznej i farmaceutycznej w starzejącym się społeczeństwie dyskutowali uczestnicy konferencji …