Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM

Dzięki wsparciu Grupy Lotos uczniowie jasielskich szkół podstawowych i gimnazjów już od przyszłego roku szkolnego będą mogli realizować własne projekty naukowe i badawcze. Rezultaty będą oceniane przez specjalistów i nagradzane. List intencyjny w tej sprawie podpisali burmistrz Jasła Andrzej Czernecki oraz prezes zarządu LOTOS Infrastruktura Robert Bialik.

Obie strony zadeklarowały wkład finansowy, organizacyjny i rzeczowy w realizację projektu, a także współpracę merytoryczną oraz promocję działań i rezultatów. Celem Jasielskiej Ligi Naukowej jest identyfikacja uzdolnień, talentów i zainteresowań najmłodszych jaślan, kształtowanie naukowego myślenia i postaw badawczych oraz promocja metody projektowej w edukacji.

– Partnerstwo przy Jasielskiej Lidze Naukowej silnie wpisuje się w realizację strategii społecznej odpowiedzialności Grupy LOTOS. Jako firma, która na co dzień wykorzystuje innowacyjne rozwiązania, czujemy się odpowiedzialni za wspieranie młodych utalentowanych ludzi. Edukacja jest jednym z gwarantów rozwoju, dlatego bardzo się cieszę że wspólnie z miastem dajemy szansę młodym ludziom z Jasła na uczestniczenie w tym projekcie i tym samym rozwijania ich pasji naukowych – powiedział Robert Bialik.

Burmistrz Andrzej Czernecki dodał, że projekt daje szansę na stworzenie trwałego systemu opieki nad zdolnymi dziećmi i młodzieżą z Jasła. – Miasto Jasło odpowiedzialnie podchodzi do rozwijania uzdolnień uczniów widząc w tym wielki potencjał i szansę życiową. Bezprecedensowe wsparcie finansowe i rzeczowe Grupy LOTOS daje ogromne możliwości wykorzystania potencjału tkwiącego w tych najzdolniejszych, za co w imieniu mieszkańców Jasła wyrażam serdeczne podziękowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *