Od nafciarza do społecznika

10 lutego 2013 w Od nafciarza do społecznika, Życie

lukeWedług Stanisława Brzozowskiego, początki wydobycia ropy w Bóbrce nie były łatwe, jednak wkrótce było jej na tyle dużo, że konieczne stało się założenie destylarni. „Ułatwił mu to brat Trzecieskiego, Franciszek, właściciel położonych pod Jasłem (dziś już dzielnica miasta) Ulaszowic, gdzie Łukasiewicz w 1856 r. założył niewielką destylarnię na 2, potem na 3 kotły; rocznie sprzedawano produktów naftowych za 1000 do 2000 guldenów. Założenie do spółki z Trzecieskim kopalni w Bóbrce i uruchomienie destylarni w Ulaszowicach spowodowało ostatecznie przeniesienie się Łukasiewicza do Jasła, w pobliże eksploatowanej kopalni”1. Według Józefa Zbigniewa Sozańskiego ulaszowicka rafineria była „pierwszym tego rodzaju zakładem przemysłowym na ziemiach polskich”2.
Czytaj całość →

Kalendarium

5 lutego 2013 w Kalendarium

Czytaj całość →