Kategoria «Zarys historii»

Zarys historii

Zarys historii Jasło to malowniczo położone miasto u podnóża Karpat, otoczone przez trzy rzeki: Jasiołkę, Wisłokę i Ropę. Historia Jasła sięga XII wieku. Na 1185 r. datowane są pierwsze źródła pisane na temat osady Jasiel. Niemal 100 lat później powstała w tym miejscu osada targowa cystersów. Dalszy rozwój Jasła był związany ze szlakami handlowymi prowadzącymi …