Instytucje, którym patronuje Ignacy Łukasiewicz

26 marca 2013 w Ignacy Łukasiewicz - patron

Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukasiewicza  w Dębnie ul. Baczewskiego 20 74-400 Dębno
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach Garki 4 63-430 Odolanów
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce Chorkówka 199 38-458 Chorkówka
Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku ul. Kobylińskiego 25 09-400 Płock
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie Wrzosowo 55 78-114 Wrzosowo
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce Bóbrka 111 38-458 Chorkówka
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku ul. Królowej Jadwigi 18 32-800 Brzesko
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim Cieszacin Wielki 201 37-500 Jarosław
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Czarnej Czarna Górna 126 38-700 Czarna k. Ustrzyk Dln.
Szkoła Podstawowa im. Ignacego  Łukasiewicza w Zespole Szkół w Drwinii Drwinia 173 32-709 Drwinia
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Humniskach Humniska 877 36-206 Humniska
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce Jodłówka 222 37-560 Pruchnik
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim ul. Pułaskiego 3 66 600 Krosno Odrzańskie
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Kobylance Kobylanka 413 38-303 Kobylanka
Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Krygu Kryg 397 38-304 Kryg
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Łążku Ordynackim Łążek Ordynacki 205 23-300 Janów Lubelski
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie ul.  Łukasiewicza 3 37-310 Nowa Sarzyna
Publiczna Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Padwi Narodowej Padew Narodowa 222a 39-340 Padew Narodowa
Szkoła Podstawowa im. Ignacego  Łukasiewicza w Ropience Ropienka 111 38-711 Ropienka
Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Strachocinie Strachocina 341 38-500 Sanok
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebinii ul. 1 Maja 60 32-540 Trzebinia
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Węglówce Korczyna 81 38-420 Korczyna
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie al. Armii Krajowej 81 05-200 Wołomin
Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle ul. Szkolna 38 38-200 Jasło
Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej ul. Szkolna 31 38-457 Zręcin
Zespół Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy ul. Łukasiewicza 3 85-821 Bydgoszcz
Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 18 38-300 Gorlice
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie ul. Bohaterów Westerplatte 20 38-402 Krosno
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6 72-10 Police
Zespół Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku ul. Jagiellońska 22 38-500 Sanok
Publiczne Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Cieklinie  Cieklin 337 38-222 Cieklin
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Pakoszówce Pakoszówka 222 38-500 Sanok
Integracyjna Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle ul. Szkolna 38 38-200 Jasło
Zespół Szkół i Przedszkola im. Ignacego Łukasiewicza  w Krośnicach  ul. Parkowa 14 56-320 Krośnice
Gimnazjum Publiczne nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach ul. Łukasiewicza 37 43-502 Czechowice-Dziedzice
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ul. W. Pola 2 35-021 Rzeszów
Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach ul. Wąska 7-9 38-300 Gorlice
Skansen – Muzeum Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce Bóbrka 38-458 Chorkówka
Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza  ul. M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa

Biografie Ignacego Łukasiewicza

7 lutego 2013 w Dziedzictwo, Literatura

Publikacje książkowe:

szejkzgalicjiBonusiak Włodzimierz, Szejk z Galicji. Ignacy Łukasiewicz 1822-1882, Wydawnictwo LIBRA, Rzeszów 2007.
ignaśBrzozowski Stanisław, Ignacy Łukasiewicz, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1974.
ignaś2Dębski Jan, Ignacy Łukasiewicz, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1955.

Orlewski Jerzy, Spisek w aptece. Rzecz o Ignacym Łukasiewiczu, wyd. Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1959.

Pratzer Barbara, A pieniądze zamieniał na ideały: jak Łukasiewicz uczył Rockefellera, wyd. B&M&W, Warszawa 2004.

Roeske Wojciech, Ignacy Łukasiewicz 1822-1882, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1962.

ignaś5Sikora Jerzy, Ignacy Łukasiewicz, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1978.
ignaś3Sozański Józef Zbigniew, Ignacy Łukasiewicz 1822-1882. Życie, dzieło i pamięć, Wydawnictwo Tekst Sp. z o. o., Gorlice – Bóbrka – Krosno 2004.

Tomanek Ludwik, Ignacy Łukasiewicz twórca przemysłu naftowego w Polsce, wielki inicjator – wielki jałmużnik : w 75-tą rocznicę zapalenia pierwszej lampy naftowej, Druk. Tow. Św. Michała Archanioła, Komitet Uczczenia Pamięci Ignacego Łukasiewicza, Miejsce Piastowe 1928.

ignaś4Wilga Stanisław, Ignacy Łukasiewicz, wyd. P.U.W. „Roksana” Sp. z o. o., Krosno 2005.

Artykuły:

Hap Wiesław, Twórca przemysłu naftowego i jego związki z naszym regionem, „Obiektyw Jasielski”, nr 7/1997.

Hap Wiesław, Lwowskimi śladami Łukasiewicza, „Region Jasielski”, nr 3/2002.

Hap Wiesław, Ojciec Ignacy, „Obiektyw Jasielski”, nr 10/2003.

rocznikjasielskiHap Wiesław, Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza na tle początków światowego i jasielskiego przemysłu naftowego, „Rocznik Jasielski”, t. V, Jasło 2003.

Kosiek Andrzej, Twórca przemysłu naftowego, „Podkarpacie”, nr 36/1972.

Laskowski Andrzej, Związki Ignacego Łukasiewicza z Jasłem, [w:] Rozwój turystyki industrialnej. Promocja karpacko-galicyjskiego szlaku naftowego. Materiały pokonferencyjne, Jasło 2007.

Pilecki Jerzy, Działalność i znaczenie Łukasiewicza w pionierskim okresie przemysłu naftowego (1852-1861), „Studia i materiały z dziejów nauki polskiej”, seria D, z. 3/1962.

Znamirowski Leszek, Naftowy triumwirat, „Region Jasieslki”, nr 2/2002.