Biografie Ignacego Łukasiewicza

Biografie Ignacego Łukasiewicza

Publikacje książkowe:

szejkzgalicji
Bonusiak Włodzimierz, Szejk z Galicji. Ignacy Łukasiewicz 1822-1882, Wydawnictwo LIBRA, Rzeszów 2007.
ignaś
Brzozowski Stanisław, Ignacy Łukasiewicz, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1974.
ignaś2
Dębski Jan, Ignacy Łukasiewicz, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1955.

Orlewski Jerzy, Spisek w aptece. Rzecz o Ignacym Łukasiewiczu, wyd. Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1959.

Pratzer Barbara, A pieniądze zamieniał na ideały: jak Łukasiewicz uczył Rockefellera, wyd. B&M&W, Warszawa 2004.

Roeske Wojciech, Ignacy Łukasiewicz 1822-1882, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1962.

ignaś5
Sikora Jerzy, Ignacy Łukasiewicz, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1978.
ignaś3
Sozański Józef Zbigniew, Ignacy Łukasiewicz 1822-1882. Życie, dzieło i pamięć, Wydawnictwo Tekst Sp. z o. o., Gorlice – Bóbrka – Krosno 2004.

Tomanek Ludwik, Ignacy Łukasiewicz twórca przemysłu naftowego w Polsce, wielki inicjator – wielki jałmużnik : w 75-tą rocznicę zapalenia pierwszej lampy naftowej, Druk. Tow. Św. Michała Archanioła, Komitet Uczczenia Pamięci Ignacego Łukasiewicza, Miejsce Piastowe 1928.

ignaś4Wilga Stanisław, Ignacy Łukasiewicz, wyd. P.U.W. „Roksana” Sp. z o. o., Krosno 2005.

Artykuły:

Hap Wiesław, Twórca przemysłu naftowego i jego związki z naszym regionem, „Obiektyw Jasielski”, nr 7/1997.

Hap Wiesław, Lwowskimi śladami Łukasiewicza, „Region Jasielski”, nr 3/2002.

Hap Wiesław, Ojciec Ignacy, „Obiektyw Jasielski”, nr 10/2003.

rocznikjasielskiHap Wiesław, Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza na tle początków światowego i jasielskiego przemysłu naftowego, „Rocznik Jasielski”, t. V, Jasło 2003.

Kosiek Andrzej, Twórca przemysłu naftowego, „Podkarpacie”, nr 36/1972.

Laskowski Andrzej, Związki Ignacego Łukasiewicza z Jasłem, [w:] Rozwój turystyki industrialnej. Promocja karpacko-galicyjskiego szlaku naftowego. Materiały pokonferencyjne, Jasło 2007.

Pilecki Jerzy, Działalność i znaczenie Łukasiewicza w pionierskim okresie przemysłu naftowego (1852-1861), „Studia i materiały z dziejów nauki polskiej”, seria D, z. 3/1962.

Znamirowski Leszek, Naftowy triumwirat, „Region Jasieslki”, nr 2/2002.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *