Marzec 20, 2013 w Bez kategorii

Witamy na stronie poświęconej Ignacemu Łukasiewiczowi – wybitnemu wynalazcy, patriocie i dobroczyńcy. To źródło wiedzy na temat życia, działalności i dorobku Łukasiewicza. Tu dowiesz się, na czym polega fenomen ojca przemysłu naftowego w Polsce. Poznasz jego niezwykły życiorys, wynalazki oraz efekty działalności obserwowane do dziś. Zobaczysz, które miejsca związane z Łukasiewiczem warto odwiedzić. Zapraszamy do fascynującej podróży, w której będzie towarzyszył Ci jeden z najwybitniejszych Polaków!

Od aptekarza do wynalazcy

Luty 12, 2013 w Od aptekarza do wynalazcy, Życie

kasa„Co wpłynęło na to, że Ignacy został skierowany jako czternastoletni chłopak do apteki – nie wiadomo. Przyczyną tego mogły być zarówno zainteresowania chemiczno-fizyczne młodego chłopca i konieczność ustalenia go – ze względu na słabszą konstytucję fizyczną – w możliwie lżejszym zawodzie, jak i brak środków na studia wyższe (o ile Ignacy faktycznie skończył całe gimnazjum, gdyż prawdopodobniejsze jest, że tylko cztery klasy). Faktem jest, że ukończenie czterech klas wystarczało wówczas do rozpoczęcia pracy w aptece i do wyboru zawodu aptekarskiego”1 – pisze Stanisław Brzozowski.
Czytaj całość →

Od wynalazcy do nafciarza

Luty 11, 2013 w Od wynalazcy do nafciarza, Życie

lampeEksperymenty z ropą prowadzone przez Łukasiewicza i Zeha obfitują w liczne pożary i eksplozje. „Badania nad destylacją ropy prowadzą w wynajętym pomieszczeniu na Łyczakowie w godzinach poza obowiązkami wynikającymi z pracy w aptece”1 – podaje Józef Zbigniew Sozański.  W końcu aptekarzom udaje się oczyścić surowiec. Jak tłumaczy Stanisław Brzozowski, „w tym konkretnym przypadku trzeba było zastosować destylarnię frakcjonowaną. Pozwalała ona na stopniowe oddzielanie poszczególnych frakcji w miarę wzrostu odpowiedniej temperatury.
Czytaj całość →

Od nafciarza do społecznika

Luty 10, 2013 w Od nafciarza do społecznika, Życie

lukeWedług Stanisława Brzozowskiego, początki wydobycia ropy w Bóbrce nie były łatwe, jednak wkrótce było jej na tyle dużo, że konieczne stało się założenie destylarni. „Ułatwił mu to brat Trzecieskiego, Franciszek, właściciel położonych pod Jasłem (dziś już dzielnica miasta) Ulaszowic, gdzie Łukasiewicz w 1856 r. założył niewielką destylarnię na 2, potem na 3 kotły; rocznie sprzedawano produktów naftowych za 1000 do 2000 guldenów. Założenie do spółki z Trzecieskim kopalni w Bóbrce i uruchomienie destylarni w Ulaszowicach spowodowało ostatecznie przeniesienie się Łukasiewicza do Jasła, w pobliże eksploatowanej kopalni”1. Według Józefa Zbigniewa Sozańskiego ulaszowicka rafineria była „pierwszym tego rodzaju zakładem przemysłowym na ziemiach polskich”2.
Czytaj całość →